فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1482 - ناله شیطان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا العبد المسجد فقال: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال: اوه کسر ظهری و کتب الله له بها عبادة سنة. و اذا خرج من المسجد یقول مثل ذلک کتب الله بکل شعرة علی بدنه مائة حسنة و رفع له مائة درجة؛
اگر بنده خدا هنگام ورود به مسجد استعاذه کند شیطان می گوید: آه کمرم را شکست! و خداوند به پاداش این عمل برای او عبادت یک سال می نویسد و چنانچه هنگام خروج از مسجد استعاذه کند خداوند به تعداد هر مویی که بر بدن اوست حسنه برای او می نویسد و صد درجه به وی عطا می کند.
(مستدرک الوسائل ج 3 ص 398)

1483 - خروج بدون علت از مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من سمع النداء فی المسجد فخرج من غیر علة فهو منافق الا ان یرید الرجوع الیه؛
هر کس بدون علت در مسجد ندای نماز (اذان) را بشنود و خارج شود در زمره منافقین است مگر اینکه قصد برگشت به مسجد داشته باشد.
(وسائل الشیعه ج 3 ص 513)

1484 - محبوبترین اهل مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ثم قال: و خیر البقاع المساجد و احبهم الی الله اولهم دخولا و آخرهم خروجاً منها؛
بهترین مکانهای زمین مساجد است و محبوبترین اهل مسجد کسی است که هنگام ورود به مسجد اولین نفر و هنگام خروج از آن آخرین نفر باشد.
(وسائل الشیعه ج 12 ص 344)