فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1476 - جاروب کردن مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من قم مسجداً کتب الله له عتق رقبة و من اخرج منه ما یقذی عیناً کتب الله، عزوجل له کفلین من رحمته؛
هر کس مسجدی را خاکروبی کند، خداوند پاداش آزاد کردن بنده ای را برایش می نویسد، و اگر از این مسجد به اندازه خاشاکی که در چشم می رود، غبار برگیرد، خداوند دو برابر آن، از رحمت خویش را به وی عطا می فرماید.
(بحارالانوار، ج 80، ص 383)

1477 - روشنایی مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من ادخل لیلة واحدة سراجاً فی المسجد غفر الله له ذنوب سبعین سنة و کتب له عبادة سنة و له عند الله مدینة. و ان زاد علی لیلة واحدة فله بکل لیلة یزید ثواب نبی فاذا تم عشر لیال لا یصف الواصفون ما له عند الله من الثواب، فاذا تم الشهر، حرم الله جسده علی النار؛
کسی که یک شب، چراغی را در مسجد برافروزد، خداوند گناهان هفتاد سال او را می آمرزد و ثواب عبادت یک سال را برای او می نویسد، و خداوند (در بهشت) شهری به او عطا می کند و اگر از یک شب تجاوز کند، خداوند در برابر هر شب، ثوابی را که به یکی از پیامبران خویش می دهد، به وی عطا می فرماید و اگر چراغ افروختن و روشن نگاه داشتن مسجد، به ده شب رسید، کسی نمی تواند پاداشی را که وی در نزد خداوند دارد، بر شمارد. و اگر این کار به یک ماه رسید، خداوند بدن او را بر آتش حرام می کند.
(بحارالانوار، ج 80، ص 377)

1478 - ثواب مدت اقامت در مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
یا اباذر! ان الله یعطیک ما دمت جالساً فی المسجد بکل نفس تتنفس فیه درجة فی الجنة و تصلی علیک الملائکة و یکتب لک بکل نفس تنفست فیه عشر حسنات و یمحی عنک عشر سیئات؛
ای ابوذر! خداوند متعال (تا وقتی که در مسجد نشسته ای) در مقابل هر نفسی که می کشی درجه ای در بهشت به تو عطا می کند و فرشتگان نیز بر تو درود می فرستند و در برابر هر نفس ده پاداش به تو عطا و ده گناه از تو محو می نماید.
(وسائل الشیعه ج 3 ص 86)