فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1457 - وضو گرفتن در مسجد

قال رفاعة بن موسی:
سألت ابا عبدالله - علیه السلام - عن الوضوء فی المسجد، فکرهه من البول و الغائط؛
از امام صادق (ع) راجع به وضو گرفتن در مسجد پرسیدم، ایشان وضو گرفتن از (حدث) بول و غائط در مسجد را مکروه دانستند.
(وسائل الشیعه، ج 1، ص 345)

1476 - جاروب کردن مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من قم مسجداً کتب الله له عتق رقبة و من اخرج منه ما یقذی عیناً کتب الله، عزوجل له کفلین من رحمته؛
هر کس مسجدی را خاکروبی کند، خداوند پاداش آزاد کردن بنده ای را برایش می نویسد، و اگر از این مسجد به اندازه خاشاکی که در چشم می رود، غبار برگیرد، خداوند دو برابر آن، از رحمت خویش را به وی عطا می فرماید.
(بحارالانوار، ج 80، ص 383)

1477 - روشنایی مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من ادخل لیلة واحدة سراجاً فی المسجد غفر الله له ذنوب سبعین سنة و کتب له عبادة سنة و له عند الله مدینة. و ان زاد علی لیلة واحدة فله بکل لیلة یزید ثواب نبی فاذا تم عشر لیال لا یصف الواصفون ما له عند الله من الثواب، فاذا تم الشهر، حرم الله جسده علی النار؛
کسی که یک شب، چراغی را در مسجد برافروزد، خداوند گناهان هفتاد سال او را می آمرزد و ثواب عبادت یک سال را برای او می نویسد، و خداوند (در بهشت) شهری به او عطا می کند و اگر از یک شب تجاوز کند، خداوند در برابر هر شب، ثوابی را که به یکی از پیامبران خویش می دهد، به وی عطا می فرماید و اگر چراغ افروختن و روشن نگاه داشتن مسجد، به ده شب رسید، کسی نمی تواند پاداشی را که وی در نزد خداوند دارد، بر شمارد. و اگر این کار به یک ماه رسید، خداوند بدن او را بر آتش حرام می کند.
(بحارالانوار، ج 80، ص 377)