فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1474 - نظافت مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من کنس المسجد یوم الخمیس، لیلة الجمعة فاخرج من التراب ما یذر فی العین غفر الله له؛
کسی که مسجد را در روز پنج شنبه، شب جمعه، به نظافت مسجد بپردازد، و به اندازه سرمه ای که در چشم کشیده می شود غبار از مسجد برگیرد، خداوند او را می آمرزد.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 511)

1457 - وضو گرفتن در مسجد

قال رفاعة بن موسی:
سألت ابا عبدالله - علیه السلام - عن الوضوء فی المسجد، فکرهه من البول و الغائط؛
از امام صادق (ع) راجع به وضو گرفتن در مسجد پرسیدم، ایشان وضو گرفتن از (حدث) بول و غائط در مسجد را مکروه دانستند.
(وسائل الشیعه، ج 1، ص 345)

1476 - جاروب کردن مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من قم مسجداً کتب الله له عتق رقبة و من اخرج منه ما یقذی عیناً کتب الله، عزوجل له کفلین من رحمته؛
هر کس مسجدی را خاکروبی کند، خداوند پاداش آزاد کردن بنده ای را برایش می نویسد، و اگر از این مسجد به اندازه خاشاکی که در چشم می رود، غبار برگیرد، خداوند دو برابر آن، از رحمت خویش را به وی عطا می فرماید.
(بحارالانوار، ج 80، ص 383)