فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1469 - اعلام اشیاء گمشده در مسجد

سمع النبی - صلی الله علیه و آله - رجلا ینشد ضالة فی المسجد، فقال: قولوا له: لا راد الله علیک، فانها لغیر هذا بنیت؛
پیامبر خدا (ص) شنیدند که مردی در مسجد اعلام می کند چیزی را گم کرده است تا اگر کسی پیدا کرده است به او بازگرداند آن حضرت فرمودند: به او بگویید: خدا گمشده ات را به تو برنگرداند، مسجد برای کارهایی غیر از این ساخته شده است.
(من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 237)

1470- نهی کشیدن شمشیر در مسجد

قال الباقر - علیه السلام -:
نهی رسول الله - صلی الله علیه و آله - عن سل السیف و عن بری النبل فی المسجد قال: و انما بنی لغیر ذلک؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بیرون آوردن شمشیر از غلاف و تیز کردن در مسجد را نهی کرد و فرمود: مسجد را برای کارهایی غیر از این ساخته اند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 495)

1471 - سرودن شعر در مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من سمعتموه ینشده الشعر فی المسجد (المساجد) فقولوا: فض الله فاک انما نصبت المساجد للقرآن؛
به کسی که در شعر می خواند، بگویید: خداوند دهانت را بشکند، مساجد را برای خواندن قرآن برپا کرده اند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 492)