فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1463 - کار در مسجد

ان رسول الله - صلی الله علیه و آله - مر برجل یبری مشاقص له فی المسجد فنهاه و قال: انها لغیر هذا بنیت؛
پیامبر اکرم (ص) مردی را در مسجد دیدند که سرگرم تیز کردن تیر آن بود آن حضرت او را از این کار بازداشتند و فرمودند: مساجد برای کاری غیر از این (عبادت) ساخته شده است.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 496)

1463 - کشف عورت در مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
کشف السرة و الفخذ و الرکبة فی المسجد من العورة؛
نمایاندن ناف، ران و زانو در مسجد، مانند کشف عورت است.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 515)

1465 - علت تازیانه خوردن

ان امیرالمؤمنین - علیه السلام - رأی قاصاً فی المسجد فضربه بالدرة و طرده؛
امیرالمؤمنین (ع) مردی را در مسجد دیدند که مشغول داستان سرایی بود او را تازیانه زدند و از مسجد بیرون کردند.
(وسائل الشیعه ج 3، ص 515)