فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1462 - داد و ستد در مسجد

قال الصادق - علیه السلام -:
جبنوا مساجدکم البیع و الشراء؛
مساجدتان را بازاری برای خرید و فروش قرار ندهید.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 507)

1463 - کار در مسجد

ان رسول الله - صلی الله علیه و آله - مر برجل یبری مشاقص له فی المسجد فنهاه و قال: انها لغیر هذا بنیت؛
پیامبر اکرم (ص) مردی را در مسجد دیدند که سرگرم تیز کردن تیر آن بود آن حضرت او را از این کار بازداشتند و فرمودند: مساجد برای کاری غیر از این (عبادت) ساخته شده است.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 496)

1463 - کشف عورت در مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
کشف السرة و الفخذ و الرکبة فی المسجد من العورة؛
نمایاندن ناف، ران و زانو در مسجد، مانند کشف عورت است.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 515)