فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1461 - خوشبو کردن مسجد

قال علی - علیه السلام -:
... و جمروها (المساجد) فی کل سبعة ایام؛
... و مساجد را هر هفته خوشبو و معطر کنید.
(بحارالانوار، ج 18، ص 107 و 136)

1462 - داد و ستد در مسجد

قال الصادق - علیه السلام -:
جبنوا مساجدکم البیع و الشراء؛
مساجدتان را بازاری برای خرید و فروش قرار ندهید.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 507)

1463 - کار در مسجد

ان رسول الله - صلی الله علیه و آله - مر برجل یبری مشاقص له فی المسجد فنهاه و قال: انها لغیر هذا بنیت؛
پیامبر اکرم (ص) مردی را در مسجد دیدند که سرگرم تیز کردن تیر آن بود آن حضرت او را از این کار بازداشتند و فرمودند: مساجد برای کاری غیر از این (عبادت) ساخته شده است.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 496)