فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1460 - تطهیر مسجد

قال الباقر - علیه السلام -:
اوحی الله نبیه ان طهر مسجدک؛
خداوند متعال به پیامبر خویش فرمان داد که مسجد خویش را طاهر کن.
(وسائل الشیعه ج 1، ص 484)

1461 - خوشبو کردن مسجد

قال علی - علیه السلام -:
... و جمروها (المساجد) فی کل سبعة ایام؛
... و مساجد را هر هفته خوشبو و معطر کنید.
(بحارالانوار، ج 18، ص 107 و 136)

1462 - داد و ستد در مسجد

قال الصادق - علیه السلام -:
جبنوا مساجدکم البیع و الشراء؛
مساجدتان را بازاری برای خرید و فروش قرار ندهید.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 507)