فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1448 - نهی نماز میت در مسجد

قال ابوبکر بن عیسی:
کنت فی المسجد و قد جی ء بجنازة فاردت ان اصلی علیها. فجاء ابوالحسن الاول - علیه السلام - فوضع مرفقه فی صدری فجعل یدفعنی حتی اخرجنی من المسجد. ثم قال: یا ابا بکر ان الجنائز لا یصلی علیها فی السمجد؛
در مسجد بودم که جنازه ای آوردند، خواستم بر آن نماز بخوانم که امام موسی کاظم (ع) وارد مسجد شدند و آرنج خود را بر سینه من گذاشته و به عقب راندند، تا این که مرا از مسجد بیرون کردند آنگاه فرمودند: ای ابوبکر! در مسجد بر جنازه ها نماز گزارده نمی شود.
(الاستبصار، ج 1، ص 473)

1449 - نماز تحیت مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا دخلت المسجد فصل رکعتین قبل ان تجلس؛
هرگاه داخل مسجد شدی، پیش از آن که بنشینی، دو رکعت نماز (تحیت) بخوان.
(کنزالعمال، ج 7، ص 675، حدیث 20861)

1450 - کیفیت حضور کودکان در مسجد

عن جابر عن ابی جعفر - علیه السلام - قال:
سألته عن الصبیان اذا صفوا فی الصلوة المکتوبة. قال: لا تؤخروهم عن الصلاة و فرقوا بینهم؛
جابر می گوید: از امام باقر (ع) در مورد کودکان هنگامی که برای نماز واجب در صف جماعت شرکت می کنند، سؤال کردم امام (ع) فرمود: آنان را از صفوف نماز جماعت خارج نکنید، بلکه آنها را (در میان بزرگسالان) پراکنده سازید.
(تهذیب الاحکام، ج 2، ص 380)