جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1445 - ثواب روشنایی مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من اسرج فی مسجد من مساجد الله سراجاً لم تزل الملائکة و حملة العرش یستغفرون له مادام فی ذلک المسجد ضوء من السراج؛
هر کس در مسجدی از مسجدهای خدا چراغی روشن کند، همواره حاملان عرش الهی و فرشتگان برای او طلب آمرزش کنند تا روشنی آن چراغ باقی است.
(من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 169)

1446 - بهره معنوی از مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
کل جلوس فی المسجد لغو الا ثلاثة: قراءة مصل، او ذکر الله او سائل عن علم؛
هر نشستنی در مسجد لغو است مگر در سه حالت: خواندن قرآن، گفتن ذکر خدا، سؤال (جستوی) علم.
(میزان الحکمه، ج 4، ص 393، بحارالانوار، ج 77، ص 88)

1447 - خنده در مسجد، سبب تاریکی قبر

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الضحک فی المسجد ظلمة فی القبر؛
خندیدن در مسجد، موجب تاریکی قبر می شود.
(کنزالعمال، ج 7، ص 667)