فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1443 - انتظار نماز در مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الجلوس فی المسجد انتظار الصلاة عبادة ما لم یحدث و قیل: یا رسول الله و ما یحدث؟ قال: الاغتیاب؛
نشستن در مسجد به انتظار نماز عبادت است، تا حدثی از او سر نزده، عرض شد: ای رسول خدا حدث چیست؟ فرمود: حدث، غیبت کردن است.
(وسائل الشیعه، ج 8، 598، اصول کافی، ج 2، ص 357)

1444 - تمیز کردن مسجد

قال الرضا - علیه السلام -:
ان الجنة و الحور لتشاق الی من یکسح المسجد او یأخذ من القذی؛
بهشت و حوریان بهشتی مشتاق کسی هستند که مسجد را تمیز کند، یا آلودگیهای آن را بگیرد.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 385)

1445 - ثواب روشنایی مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من اسرج فی مسجد من مساجد الله سراجاً لم تزل الملائکة و حملة العرش یستغفرون له مادام فی ذلک المسجد ضوء من السراج؛
هر کس در مسجدی از مسجدهای خدا چراغی روشن کند، همواره حاملان عرش الهی و فرشتگان برای او طلب آمرزش کنند تا روشنی آن چراغ باقی است.
(من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 169)