فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1438 - مسجد و دهان بدبو

قال علی - علیه السلام -:
من اکل شیئاً من الموذیات ریحها فلا یقربن المسجد؛
کسی که چیز بو داری (مثل سیر) بخورد که موجب آزار مردم شود، به مسجد نرود.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 502)

1439 - توقف در مسجد

قال الباقر - علیه السلام -:
ان معناه... لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد، و انتم جنب الا مجتازین؛
معنای آیه شریفه و لا جنباً الا عابری سبیل آن است که در حال جنابت به مسجد داخل نشوید، مگر این که از آن عبور کنید (از دربی داخل و از درب دیگر خارج شوید.)
(وسائل الشیعه، ج 1، ص 489، باب 15، از ابواب الجنابة، روایت 20)

1440 - آداب حرکت به مسجد

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا قمت الی الصلوة ان شاء الله فأتها سعیاً ولتکن علیک السکینة والوقار فما ادرکت فصل و ما سبقت به فاتمه؛
هنگامی که به سوی نماز حرکت می کنی، حرکت تو باید شتابان و با آرامش و وقار همراه باشد پس هر مقدار از نماز (جماعت) را درک کردی (با جماعت) برگزار کن و آنچه را که از تو فوت شده (فرادی) به جای آور.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 557)