فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1437 - دعای هنگام ورود به مسجد

قال الباقر - علیه السلام -:
اذا دخلت المسجد و انت ترید ان تجلس فلا تدخله الا طاهراً و اذا دخلته فاستقبل القبلة ثم ادع الله و سله و سم حین تدخله و احمد الله و صل علی النبی - صلی الله علیه و آله -؛
هنگامی که وارد مسجد شدی، و می خواهی در آن بمانی با طهارت داخل شو! و چون به مسجد رسیدی رو به قبله کن و خداوند را بخوان و حاجتت را از او درخواست کن و در لحظه ورود به مسجد نام خداوند (بسم الله الرحمن الرحیم) را بر زبان جاری نما و خداوند را ستایش کن و بر پیامبر (ص) درود (صلوات) فرست.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 516)

1438 - مسجد و دهان بدبو

قال علی - علیه السلام -:
من اکل شیئاً من الموذیات ریحها فلا یقربن المسجد؛
کسی که چیز بو داری (مثل سیر) بخورد که موجب آزار مردم شود، به مسجد نرود.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 502)

1439 - توقف در مسجد

قال الباقر - علیه السلام -:
ان معناه... لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد، و انتم جنب الا مجتازین؛
معنای آیه شریفه و لا جنباً الا عابری سبیل آن است که در حال جنابت به مسجد داخل نشوید، مگر این که از آن عبور کنید (از دربی داخل و از درب دیگر خارج شوید.)
(وسائل الشیعه، ج 1، ص 489، باب 15، از ابواب الجنابة، روایت 20)