فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1429 - کیفیت ورود به مسجد

عن الباقر و الصادق علیهماالسلام:
الفضل فی دخول المسجد ان تبدأ برجلک الیمنی اذا دخلت و بالیسری اذا خرجت؛
بهتر آن است که هنگام ورود به مسجد ابتدا پای راست را پیش بگذاری و هنگام خروج پای چپ را.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 517)

1430 - هنگام ورود به مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
تعاهدوا نعالکم عند ابواب المسجد؛
در پیش درب مسجد، کفشهایتان را (نسبت به آلودگی) بررسی کنید.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 504)

1431 - پرهیز از بوی بد به هنگام ورود به مسجد

عن ابی بصیر عن ابی عبدالله - علیه السلام -:
انه سأل عن اکل الثوم و البصل والکراث. قال: لا بأس بأکله نیاً و فی القدور و لا بأس بأن یتداوی بالثوم ولکن اذا اکل ذلک فلا یخرج الی المسجد؛
ابو بصیر می گوید: از امام صادق (ع) در مورد خوردن سیر و پیاز و تره سؤال کردم امام فرمود: خوردن آنها به صورت خام یا پخته اشکالی ندارد. همچنین معالجه بیماری با سیر اشکالی ندارد اما اگر کسی آنها را خورد (قبل از برطرف کردن بوی آن) به مسجد نرود.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 520، صحیح بخاری ج 1، ص 402 صحیح مسلم، ج 5، ص 49)