فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1428 - اخلاص در رفت و آمد به مسجد

عن احدهما (الباقر او الصادقانون اساسی - علیهماالسلام - قال:
دخل رجلان المسجد، احدهما عابد و الاخر فاسق فخرجا من المسجد و الفاسق صدیق والعابد فاسق. و ذلک انه یدخل العابد المسجد مدلا بعبادته یدل بها فتکون فی ذلک و تکون فکرة الفاسق فی التندم علی فسقه و یستغفر الله - عزوجل - مما صنع من الذنوب؛
دو مرد وارد مسجد شدند: یکی عابد و دیگری فاسق بود هر دو در حالی از مسجد خارج شدند که مرد فاسق درستکار و مرد عابد فاسق شده بود، زیرا عابد در حالی که به عبادت خود مغرور است به مسجد آمده و همواره در همین فکر به سر می برد و از عبادت خود راضی است ولی شخص فاسق به ندامت بر فسق و تباهی خویش و طلب آمرزش از خدا به خاطر گناهانش می اندیشد.
(وسائل الشیعه، ج 1 ص 76، علل الشرایع، ج 2، ص 354)

1429 - کیفیت ورود به مسجد

عن الباقر و الصادق علیهماالسلام:
الفضل فی دخول المسجد ان تبدأ برجلک الیمنی اذا دخلت و بالیسری اذا خرجت؛
بهتر آن است که هنگام ورود به مسجد ابتدا پای راست را پیش بگذاری و هنگام خروج پای چپ را.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 517)

1430 - هنگام ورود به مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
تعاهدوا نعالکم عند ابواب المسجد؛
در پیش درب مسجد، کفشهایتان را (نسبت به آلودگی) بررسی کنید.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 504)