جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1419 - فضیلت مسجد خیف

قال الباقر - علیه السلام -:
من صلی فی مسجد الخیف بمنی مائة رکعة قبل ان یخرج منع عدلت عبادة سبعین عاماً و من سبح الله فی مائة تسبیحة کتب له کأجر عتق رقبة، و من هلل الله فیه مائة تهلیلة عدلت اجر احیاء نسمة، و من حمد الله فیه مائة تحمید عدلت اجر خراج العراقین یتصدق به فی سبیل الله - عزوجل-؛
هر کس صد رکعت نماز در مسجد خیف (در منی) به جای آورد، با هفتصد سال عبادت برابر است و کسی که در این مسجد، صد مرتبه، سبحان الله بگوید، ثواب آن برابر با ثواب آزاد کردن بنده است و هر کس در آن جا صد مرتبه لا اله اله الله بگوید، برابر است با ثواب کسی که انسانی را زنده کرده باشد و کسی که صد مرتبه الحمدلله بگوید ثواب آن برابر است با ثواب مالیات عراقین (خراسان و عراقان) که در راه خدا صدقه بدهد.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 535)

1420 - قال الصادق - علیه السلام -:

انه تستحب الصلاة فی مسجد الغدیر لان النبی - صلی الله علیه و آله - اقام فیه امیرالمؤمنین - علیه السلام - و هو موضع اظهر الله فیه الحق؛
نماز خواندن در مسجد غدیر مستحب است، زیرا پیامبر (ص) امیرالمؤمنین (ع) را در آن مکان به جانشینی خویش منصوب فرموده و این مکان، محلی است که خداوند - عزوجل - حق را در آن آشکار نمود.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 549)

1421 - مسجد غدیر

قال الکاظم - علیه السلام -:
صل فیه فان فیه فضلا و قد کان ابی یأمر بذلک؛
در این مسجد (غدیر) نماز بخوان، این مسجد دارای فضیلت است و پدرم امام صادق نیز به نماز خواندن در این مسجد سفارش می کرد.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 549)