فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1418 - فضیلت مسجد سهله

قال الصادق - علیه السلام -:
ما من مکروب یأتی مسجد السهلة فیصلی فیه رکعتین بین العشائین و یدعوا الله - عزوجل - الا فرج الله کربته؛
هر گرفتاری که به مسجد سهله (در کوفه) برود و میان نماز مغرب و عشا دو رکعت نماز به جای آورد و دعا کند، خداوند متعال گره از کار فروبسته او خواهد گشود.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 533)

1419 - فضیلت مسجد خیف

قال الباقر - علیه السلام -:
من صلی فی مسجد الخیف بمنی مائة رکعة قبل ان یخرج منع عدلت عبادة سبعین عاماً و من سبح الله فی مائة تسبیحة کتب له کأجر عتق رقبة، و من هلل الله فیه مائة تهلیلة عدلت اجر احیاء نسمة، و من حمد الله فیه مائة تحمید عدلت اجر خراج العراقین یتصدق به فی سبیل الله - عزوجل-؛
هر کس صد رکعت نماز در مسجد خیف (در منی) به جای آورد، با هفتصد سال عبادت برابر است و کسی که در این مسجد، صد مرتبه، سبحان الله بگوید، ثواب آن برابر با ثواب آزاد کردن بنده است و هر کس در آن جا صد مرتبه لا اله اله الله بگوید، برابر است با ثواب کسی که انسانی را زنده کرده باشد و کسی که صد مرتبه الحمدلله بگوید ثواب آن برابر است با ثواب مالیات عراقین (خراسان و عراقان) که در راه خدا صدقه بدهد.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 535)

1420 - قال الصادق - علیه السلام -:

انه تستحب الصلاة فی مسجد الغدیر لان النبی - صلی الله علیه و آله - اقام فیه امیرالمؤمنین - علیه السلام - و هو موضع اظهر الله فیه الحق؛
نماز خواندن در مسجد غدیر مستحب است، زیرا پیامبر (ص) امیرالمؤمنین (ع) را در آن مکان به جانشینی خویش منصوب فرموده و این مکان، محلی است که خداوند - عزوجل - حق را در آن آشکار نمود.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 549)