فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1412 - نخستین قبله مسلمین

عن جعفر عن ابیه - علیهما السلام -
ان رسول الله - صلی الله علیه و آله - استقبل بیت المقدس سبعة عشر شهراً ثم صرف الی الکعبة و هو فی صلاة العصر؛
امام صادق (ع) از پدرش نقل می کند که ایشان فرمود: رسول خدا (ص) (مدت هفده ماه به سمت بیت المقدس نماز گزاردند، پس از آن در حالی که در نماز عصر بودند، به سمت کعبه برگشتند (مدت هفده ماه بیت المقدس قبله مسلمانان بود و پس از آن، کعبه قبله آنان شد).
(قرب الاسناد، ص 148)

1413 - مسجد خیف

قال الباقر - علیه السلام -:
صلی فی مسجد الخیف سبعمائة نبی؛
هفتصد پیامبر در مسجد خیف، نماز به جای آورده اند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 535)

1414 - ثواب نماز در سه نوع مسجد

عن النبی - صلی الله علیه و آله -
فضلت الصلاة فی المسجد الحرام علی غیره بمائة الف صلاة و فی مسجدی بالف صلاة و فی مسجد بیت المقدس بخمسمائة صلاة؛
نماز در مسجد الحرام برابر صد هزار نماز و در مسجد من (مسجدالنبی) برابر هزار نماز و در مسجد بیت المقدس برابر پانصد نماز در جای دیگر برتری داده شده است.
(الانس الجلیل، ج 1، ص 229)