فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1407 - سنگریزه های مسجد

قال الباقر - علیه السلام -:
اذا خرج احدکم الحصاة من المسجد فلیردها مکانها او فی مسجد اخر فانها تسبح؛
هرگاه کسی سنگریزه ای را از مسجد بیرون برد، باید آن را به جای خود و یا مسجد دیگر برگرداند، زیرا این سنگریزه خدا را تسبیح می گوید.
(علل الشرایع، ج 2، ص 320)
د) انواع مسجد

1408- نماز در بیت المقدس

قال علی - علیه السلام -:
الصلاة فی بیت المقدس الف صلاة؛
(المحاسن البرقی، ص 127)

1409 - فضیلت نماز در مکانهای مقدس

قال علی - علیه السلام -:
صلاة فی بیت المقدس الف صلاة و صلاة فی المسجد الاعظم مائة صلاة و صلاة فی مسجدالقبیلة خمس و عشرون صلاة و صلاة فی مجسد السوق اثنتا عشرة صلاة؛
یک نماز در بیت المقدس برابر با هزار نماز و در مسجد بزرگ (جامع) شهر برابر با صد نماز و در مسجد قبیله (محله) برابر بیست و پنج نماز و در مسجد بازار برابر دوازده نماز فضیلت دارد.
(بحارالانوار، ج 102، ص 270)