فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1403 - زینت کردن مساجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لا تزخرفوا مساجدکم کما زخرفت الیهود و النصاری بیعهم؛
مساجد خود را آنگونه که یهود و نصاری معابد خود را زینت می کردند، نیارایید.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 372)

1404 - محل دستشویی در مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
واجعلو مطاهرکم علی ابواب مساجدکم؛
محل تطهیر (آبریزگاه) را خارج از مسجد و در محل ورود به مسجد قرار دهید.

1405 - علت ساختن مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
انما نصبت المساجد للقرآن؛
مساجد برای قرائت قرآن ساخته شده است.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 493)