فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1402 - بنای مسجد برای خدا

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من بنی مسجدا لله بنی الله له فی الجنة مثله؛
هر کس مسجدی برای خدا بسازد، خداوند خانه ای مثل آن در بهشت برایش بنا می کند.
(صحیح مسلم، ج 5، ص 14، صحیح بخاری، ج 1)

1403 - زینت کردن مساجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لا تزخرفوا مساجدکم کما زخرفت الیهود و النصاری بیعهم؛
مساجد خود را آنگونه که یهود و نصاری معابد خود را زینت می کردند، نیارایید.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 372)

1404 - محل دستشویی در مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
واجعلو مطاهرکم علی ابواب مساجدکم؛
محل تطهیر (آبریزگاه) را خارج از مسجد و در محل ورود به مسجد قرار دهید.