فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1398 - مساجد نامبارک

قال الباقر - علیه السلام -:
جددت اربعة مساجد بالکوفة فرحاً لقتل الحسین - علیه السلام - مسجد الاشعث و مسجد جریر و مسجد سماک و مسجد شبث ابن ربعی؛
به انگیزه خوشحالی از کشته شدن امام حسین (ع) چهار مسجد در کوفه تجدید بنا شد: مسجد اشعث مسجد جریر، مسجد سماک، و مسجد شبث ابن ربعی.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 520)

1399 - ساختن مسجد و به یاد خدا بودن.

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من بنی مسجداً لیذکر الله فیه بنی له بیت فی الجنة؛
هر کس مسجدی را به قصد این که در آن نام خدا برده شود بسازد، برای وی خانه ای در بهشت ساخته می شود.
(روضة الواعظین، ص 370)

1400 - مسجد ساختن در قبرستان

سأل ابا عبدالله - علیه السلام - عن زیارة القبور و بناء المساجد فیها. فقال: اما زیارة القبور فلا بأس بها و لا یبنی عندها مساجد؛
از امام صادق (ع) در مورد زیارت قبور و ساختن مسجد در قبرستان سوال شد امام (ع) فرمودند: زیارت قبور مانعی ندارد، ولی نباید در قبرستان مسجد، ساخته شود.
(وسائل الشیعه، ج 2، ص 887)