فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1397 - ساختن مصلی در خانه

قال الصادق - علیه السلام -:
کان علی - علیه السلام - قد جعل بیتاً فی داره لیس بالصغیر و لا بالکبیر لصلاته و کان اذا کان اللیل ذهب معه بصبی لا یبیت معه فیصلی فیه؛
امیرالمؤمنین (ع) در خانه خود اتاقی را که نه بزرگ بود و نه کوچک به عنوان محل نماز قرار داده و شبها برای نماز خواندن، طفل کوچکی را که نمی خوابید، با خود به آن اتاق برده و نماز می خواند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 555، صحیح بخاری، ج 1، ص 324)

1398 - مساجد نامبارک

قال الباقر - علیه السلام -:
جددت اربعة مساجد بالکوفة فرحاً لقتل الحسین - علیه السلام - مسجد الاشعث و مسجد جریر و مسجد سماک و مسجد شبث ابن ربعی؛
به انگیزه خوشحالی از کشته شدن امام حسین (ع) چهار مسجد در کوفه تجدید بنا شد: مسجد اشعث مسجد جریر، مسجد سماک، و مسجد شبث ابن ربعی.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 520)

1399 - ساختن مسجد و به یاد خدا بودن.

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من بنی مسجداً لیذکر الله فیه بنی له بیت فی الجنة؛
هر کس مسجدی را به قصد این که در آن نام خدا برده شود بسازد، برای وی خانه ای در بهشت ساخته می شود.
(روضة الواعظین، ص 370)