فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1393 - تهدید افراد گریزان از مسجد

قال الصادق - علیه السلام -:
ان اناساً کانوا علی عهد رسول الله - صلی الله علیه و آله - ابطاوا عن الصلاة فی المسجد، فقال النبی - صلی الله علیه و آله -: لیوشک قوم یدعون الصلوة فی السمجد ان نأمر بحطب فتوقد علیهم نار فتحرق علیهم بیوتهم؛
در زمان رسول خدا (ص) برخی از مردم نسبت به رفتن به مسجد و شرکت در نماز کوتاهی می کردند. رسول خدا (ص) فرمودند: زود است دستور دهیم خانه های کسانی که نماز در مسجد را ترک می کنند، بر سرشان بسوزانند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 478، صحیح بخاری، ج 1، باب 422)

1394 - مسجد پناهگاهی در بروز حوادث و مشکلات

قال الصادق - علیه السلام -:
ما یمنع احدکم اذ دخل علیه غم من غموم الدنیا ان یتوضأ ثم یدخل المسجد فیرکع رکعتین یدعوا الله فیهما اما سمعت الله یقول: و استعینوا بالصبر و الصلاة؛
چون هر یک از شما گرفتار غم و اندوه شد و با مشکل مواجه گردید، وضو بگیرد و به مسجدی برود و دو رکعت نماز به جای آورد و خدا را بخواند آیا این سخن خداوند را نشینده ای که می فرماید: و از صبر و نماز، یاری جویید.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 263)
ج) آباد کردن و بنای مسجد

1395 - مسجدی در خانه

قال الصادق - علیه السلام -:
احب لک ان تتخذ فی دارک مسجداً فی بعض بیوتک ثم تلبس ثوبین طمرین غلیظین ثم تسأل الله ان یعتقک من النار و ان یدخلک الجنة و لا تتکلم بکلمة باطل و لا بکلمة بغی؛
دوست می دارم در خانه ات اتاقی را به عنوان مسجد قرار دهی آنگاه دو جامه کهنه و خشن پوشیده و از خداوند تقاضا کنی تو را از آتش نجات داده و در بهشت داخل کند و از سخنان باطل و ظالمانه تو را محافظت کند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 555، صحیح بخاری، ج 1 ص 324)