فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1392 - ثمره رفتن به مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
والمشی الی المسجد طاعة الله و طاعة رسوله و من اطاع الله و رسوله ادخله الجنة مع الصدیقین و الشهداء و کان فی الجنة رفیق داود - علیه السلام - و له مثل ثواب داود - علیه السلام -:
رسول خدا (ص) فرمود: قدم برداشتن به سوی مسجد اطاعت از خداوند و پیامبر اوست و هر کس که از خدا و رسولش اطاعت کند، خداوند او را همراه صدیقین و شهدا داخل بهشت خواهد کرد و همنشین داود (ع) است و مثل او پاداش می گیرد.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 368)

1393 - تهدید افراد گریزان از مسجد

قال الصادق - علیه السلام -:
ان اناساً کانوا علی عهد رسول الله - صلی الله علیه و آله - ابطاوا عن الصلاة فی المسجد، فقال النبی - صلی الله علیه و آله -: لیوشک قوم یدعون الصلوة فی السمجد ان نأمر بحطب فتوقد علیهم نار فتحرق علیهم بیوتهم؛
در زمان رسول خدا (ص) برخی از مردم نسبت به رفتن به مسجد و شرکت در نماز کوتاهی می کردند. رسول خدا (ص) فرمودند: زود است دستور دهیم خانه های کسانی که نماز در مسجد را ترک می کنند، بر سرشان بسوزانند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 478، صحیح بخاری، ج 1، باب 422)

1394 - مسجد پناهگاهی در بروز حوادث و مشکلات

قال الصادق - علیه السلام -:
ما یمنع احدکم اذ دخل علیه غم من غموم الدنیا ان یتوضأ ثم یدخل المسجد فیرکع رکعتین یدعوا الله فیهما اما سمعت الله یقول: و استعینوا بالصبر و الصلاة؛
چون هر یک از شما گرفتار غم و اندوه شد و با مشکل مواجه گردید، وضو بگیرد و به مسجدی برود و دو رکعت نماز به جای آورد و خدا را بخواند آیا این سخن خداوند را نشینده ای که می فرماید: و از صبر و نماز، یاری جویید.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 263)
ج) آباد کردن و بنای مسجد