فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1389 - نماز در مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من مشی منکم فی ظلم اللیل الی المساجد مشی بالنور التام یوم القیامة یسعی بین یدیه؛
هر کس از شما در تاریکی شب برخیزد و برای نماز به مسجد برود، خدای تعالی در روز قیامت به او نوری دهد که پیاپیش او را روشن کند.
(شهاب الاخبار، ص 178)

1390 - آفات سخن ناروا در مسجد گفتن

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لحدیث البغی فی المسجد، تأکل الحسنات کما تأکل البهیمة الحشیش؛
سخن ناروا در مسجد، حسنات انسان را از بین می برد، چنانچه که چهارپایان، علفها را می خورند.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 371)

1391 - اهل مسجد، اهل بهشت است

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اجابة المؤذن رحمة و ثوابه الجنة و من لم یجب، خاصمته یوم القیامة. فطوبی لمن اجاب داعی الله و مشی الی المسجد، و لا یجیبه و لا یمشی الی المسجد الامؤمن من اهل الجنة؛
پذیرفتن دعوت مؤذن، توفیق و رحمت الهی بوده و پاداش آن بهشت است و کسی که این دعوت را پاسخ نگوید روز قیامت او را مؤاخذه می کنم خوشا به حال آنان که ندای دعوت کننده به سوی خدا (موذن) را پاسخ گفته و به مسجد بروند، زیرا کسی که به سوی مسجد گام برمیدارد، مؤمن و اهل بهشت است.
(بحارالانوار، ج 81، ص 154)