فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1388 - اهل مسجد مؤمن اند

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذ رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، لان الله یقول: انما یعمر مساجد الله من امن بالله؛
هنگامی که دیدید مردی بر رفت و آمد به مسجد مداومت می کند وی را مؤمن بدانید. چونکه خداوند متعال می فرماید: آنان که ایمان خداوند دارند، مساجد خدا را آباد می کنند.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 362)

1389 - نماز در مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من مشی منکم فی ظلم اللیل الی المساجد مشی بالنور التام یوم القیامة یسعی بین یدیه؛
هر کس از شما در تاریکی شب برخیزد و برای نماز به مسجد برود، خدای تعالی در روز قیامت به او نوری دهد که پیاپیش او را روشن کند.
(شهاب الاخبار، ص 178)

1390 - آفات سخن ناروا در مسجد گفتن

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لحدیث البغی فی المسجد، تأکل الحسنات کما تأکل البهیمة الحشیش؛
سخن ناروا در مسجد، حسنات انسان را از بین می برد، چنانچه که چهارپایان، علفها را می خورند.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 371)