فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1385 - ده حسنه و ده گناه و ده درجه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من مشی الی مسجد من مساجد الله فله بکل خطوة خطاها حتی یرجع الی منزلة عشر حسنات و یمحی عنه عشر سیئات، و یرفع له عشر درجات؛
هر که به سوی مسجدی از مساجد خدا روانه شود، برای هر گامی که برمیدارد (تا وقتی که به منزلش برگردد) ده حسنه برای او نوشته شده و ده گناه از او آمرزیده و ده درجه بر درجاتش افزوده می شود.
(ثواب الاعمال، ص 259)

1386 - رفتن به مسجد در شب

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
بشر المشائین الی المساجد فی ظلم اللیل، بنور ساطع یوم القیامة؛
به کسانی که در ظلمت شب به سوی مساجد می روند، مژده ده که در روز قیامت فروغی درخشنده خواهند داشت.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 363)

1387 - ثواب پیاده رفتن به سوی مسجد

قال الصادق - علیه السلام -:
من مشی الی المسجد لم یضع رجله علی رطب و لا یابس الا سبحت له الارض الی الارضین السابعة؛
هر کس پیاده به سوی مسجد روان شود، پای خود را به هیچ تر و خشکی نمی گذارد، مگر آنکه از آنجا تا زمین هفتم به جای او پروردگار را تسبیح می نماید.
(ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 51، بحارالانوار، ج 84، ص 13)