فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1381 - غبطه مردگان به اهل مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما من لیلة الا و ملک الموت ینادی یا اهل القبور لمن تغبطون الیوم فیقول الموتی: انما نغبط المؤمنین فی مساجدهم لانهم یصلون و لا نصلی؛
هر شب فرشته مرگ ندا دهد: ای خفتگان در خاک! نسبت به چه کسی غبطه می خورید؟... مردگان در جواب گویند: ما به مؤمنانی غبطه می خوریم که در مساجد نماز می خوانند در حالی که ما نماز نمی خوانیم.
(ارشاد القلوب، ص 65)
ب) ثواب حضور در مسجد

1382: نمازگزار در قیامت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
یا اباذر! طوبی لاصحاب الالویة یوم القیامة یحملونها فیسبقون الناس الا و هم السابقون الی المساجد بالاسحار و غیر الاسحار؛
ای ابوذر! خوشا به حال آنان که در روز رستاخیز پرچم در دست دارند و در رفتن به بهشت بر مردم پیشی می گیرند، آنان افرادی هستند که سحرگاهان و سایر اوقات به مساجد از دیگران پیشی می جویند.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 433)

1383 - ضمانت خداوند برای اهل مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
خصال ست ما من مسلم یموت فی واحدة منهن، الا کان ضامناً علی الله - عزوجل - ان یدخله الجنة منها: رجل توضاً فاحسن الوضوء ثم خرج الی مسجد الصلاة فان مات فی وجهه، کان ضامناً علی الله؛
شش خصلت است که هر کسی در آن حال بمیرد خداوند - عزوجل - ضمانت نموده که او را در بهشت داخل کند: یکی از آن موارد شخصی است که وضوی خویش را نیکو به جای آورد و به سوی مسجد و محل نماز حرکت کند و چون در راه مرگ وی فرا برسد خداوند بهشت را برای او ضمانت نموده است.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 364)