فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1379 - بهره برداری از مسجد

عن الصادق - علیه السلام - قال:
لا یرجع صاحب المساجد باقل من احدی ثلاث: اما دعاء یدعو به یدخله الله له الجنة و اما دعاء یدعو به فیصرف عنه بلاء و اما اخ یستفیده فی الله - عزوجل -؛
از امام صادق - علیه السلام - نقل شده است که فرمود: شخصی که از مسجد باز می گردد، کمترین چیزی که به چنگ آورده است، می تواند یکی از سه مورد زیر باشد: دخول در بهشت، دفع بلا، دوستی که باعث موفقیتهای او در اعمال نیک شود.
(بحارالانوار، ج 74، ص 275، میزان الحکمه، ج 4، ص 399)

1380 - شکایت مسجد

عن النبی - صلی الله علیه و آله - قال:
یجیی ء یوم القیامة ثلاثة یشکون: المصحف، و المسجد، و العترة یقول المصحف: یا رب حرفونی و مزقونی و یقول المسجد: یارب عطلونی و ضیعونی و تقول العترة: یا رب قتلونا و طردونا و شردونا، فاجثوا للرکبتین فی الخصومة فیقول الله ان اولی بذلک؛
در قیامت سه چیز به حق شکایت برند: قرآن، مسجد، عترت.
قرآن می گوید: پروردگارا! مرا تحریف (از نظر معنی تغییر داده) و پاره پاره کردند. مسجد می گوید: پروردگارا! مرا بیکاره گذاردند و ضایع نمودند.
عترت می گوید: بارالها! ما را کشتند و راندند و آواره کردند.
پیامبر (ص) می فرماید: من برای احقاق حق اینها، در پیشگاه حضرت حق، زانو می زنم و خداوند می فرماید: من به محاکمه خائنان به این سه سزاوارترم.
(بحارالانوار، ج 83، ص 368)

1381 - غبطه مردگان به اهل مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما من لیلة الا و ملک الموت ینادی یا اهل القبور لمن تغبطون الیوم فیقول الموتی: انما نغبط المؤمنین فی مساجدهم لانهم یصلون و لا نصلی؛
هر شب فرشته مرگ ندا دهد: ای خفتگان در خاک! نسبت به چه کسی غبطه می خورید؟... مردگان در جواب گویند: ما به مؤمنانی غبطه می خوریم که در مساجد نماز می خوانند در حالی که ما نماز نمی خوانیم.
(ارشاد القلوب، ص 65)
ب) ثواب حضور در مسجد