فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1378 - توصیه های پیامبر (ص)

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا، و یرفع به الدرجات؟ قالوا: بلی یا رسول الله. قال: اسباع الوضوء علی المکاره و کثرة الخطی الی المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة؛
می خواهید شما را به کارهایی که خدا به سبب آن گناهان را از بین برده و درجات انسان را افزون می کند راهنمایی کنم؟ گفتند: آری ای رسول خدا حضرت فرمود:
1 - وضوی تمام و کامل گرفتن (که با سختی همراه باشد).
2 - فراوان به مساجد رفتن.
3 - پس از خواندن نماز، در انتظار نماز بعدی بودن.
(ریاض الصالحین، ص 297)

1379 - بهره برداری از مسجد

عن الصادق - علیه السلام - قال:
لا یرجع صاحب المساجد باقل من احدی ثلاث: اما دعاء یدعو به یدخله الله له الجنة و اما دعاء یدعو به فیصرف عنه بلاء و اما اخ یستفیده فی الله - عزوجل -؛
از امام صادق - علیه السلام - نقل شده است که فرمود: شخصی که از مسجد باز می گردد، کمترین چیزی که به چنگ آورده است، می تواند یکی از سه مورد زیر باشد: دخول در بهشت، دفع بلا، دوستی که باعث موفقیتهای او در اعمال نیک شود.
(بحارالانوار، ج 74، ص 275، میزان الحکمه، ج 4، ص 399)

1380 - شکایت مسجد

عن النبی - صلی الله علیه و آله - قال:
یجیی ء یوم القیامة ثلاثة یشکون: المصحف، و المسجد، و العترة یقول المصحف: یا رب حرفونی و مزقونی و یقول المسجد: یارب عطلونی و ضیعونی و تقول العترة: یا رب قتلونا و طردونا و شردونا، فاجثوا للرکبتین فی الخصومة فیقول الله ان اولی بذلک؛
در قیامت سه چیز به حق شکایت برند: قرآن، مسجد، عترت.
قرآن می گوید: پروردگارا! مرا تحریف (از نظر معنی تغییر داده) و پاره پاره کردند. مسجد می گوید: پروردگارا! مرا بیکاره گذاردند و ضایع نمودند.
عترت می گوید: بارالها! ما را کشتند و راندند و آواره کردند.
پیامبر (ص) می فرماید: من برای احقاق حق اینها، در پیشگاه حضرت حق، زانو می زنم و خداوند می فرماید: من به محاکمه خائنان به این سه سزاوارترم.
(بحارالانوار، ج 83، ص 368)