فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1377 - گرامی داشتن مساجد

قال ابو بصیر:
سألت ابا عبدالله: - علیه السلام - عن العلة فی تعظیم المساجد؟ فقال: انما امر بتعظیم المساجد لانها بیوت الله فی الارض؛
ابوبصیر می گوید: از امام صادق - علیه السلام - در مورد علت لزوم تعظیم مساجد سوال کردم امام (ع) فرمودند: از آن روی به تعظیم و احترام مساجد فرمان داده شد، که مساجد خانه های خدا در روی زمین هستند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 557)

1378 - توصیه های پیامبر (ص)

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا، و یرفع به الدرجات؟ قالوا: بلی یا رسول الله. قال: اسباع الوضوء علی المکاره و کثرة الخطی الی المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة؛
می خواهید شما را به کارهایی که خدا به سبب آن گناهان را از بین برده و درجات انسان را افزون می کند راهنمایی کنم؟ گفتند: آری ای رسول خدا حضرت فرمود:
1 - وضوی تمام و کامل گرفتن (که با سختی همراه باشد).
2 - فراوان به مساجد رفتن.
3 - پس از خواندن نماز، در انتظار نماز بعدی بودن.
(ریاض الصالحین، ص 297)

1379 - بهره برداری از مسجد

عن الصادق - علیه السلام - قال:
لا یرجع صاحب المساجد باقل من احدی ثلاث: اما دعاء یدعو به یدخله الله له الجنة و اما دعاء یدعو به فیصرف عنه بلاء و اما اخ یستفیده فی الله - عزوجل -؛
از امام صادق - علیه السلام - نقل شده است که فرمود: شخصی که از مسجد باز می گردد، کمترین چیزی که به چنگ آورده است، می تواند یکی از سه مورد زیر باشد: دخول در بهشت، دفع بلا، دوستی که باعث موفقیتهای او در اعمال نیک شود.
(بحارالانوار، ج 74، ص 275، میزان الحکمه، ج 4، ص 399)