فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1371 - افراد گریزان از مسجد و تحریم اجتماعی

قال الصادق - علیه السلام -:
ان امیرالمؤمنین - علیه السلام - بلغه ان قوماً لا یحضرون الصلاة فی المسجد فخطب فقال: ان قوماً لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا فلا یؤاکلونا و لا یشاربونا و لا یشاورنا و لا یناکحونا و لا یأخذوا من فیئنا شیئناً او یحضروا معنا صلاتنا جماعة و انی لاوشک ان امرا لهم بنار تشتعل فی دورهم فاحرق علیهم او ینتهون قال: فامتنع المسلمون عن مؤاکلتهم و مشاربتهم و مناکحتهم حتی حضروا الجماعة مع المسلمین؛
به امیرالمؤمنین علی (ع) خبر رسید که گروهی برای نماز در مسجد حاضر نمی شوند، امیرالمومنین (ع) برای مردم سخنرانی کرده و در ضمن آن فرمودند: گروهی برای نماز خواندن با ما در مساجد حاضر نمی شوند آنان حق ندارند با ما غذا بخورند و بیاشامند و مشورت کنند و با ما ازدواج نمایند و نیز حق ندارند از بیت المال مسلمین استفاده کنند مگر اینکه در نماز جماعت ما حاضر شوند نزدیک است اگر آن ها از کار خود دست بر ندارند فرمان دهم خانه های آنان را با آتش بسوزانند آنگاه امام صادق (ع) فرمود: مسلمانان از خوردن و آشامیدن و ازدواج با آنان خودداری نمودند تا اینکه آنان در نماز جماعت مسلمین حاضر شدند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 479)

1372 - نماز خانه در منزل

قال الصادق - علیه السلام -:
احب لک ان تتخذ فی دارک مسجداً فی بعض بیوتک؛
دوست دارم در خانه ات اتاقی به عنوان مسجد قرار دهی.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 584)

1373 - کیفر کناره گیری از مسجد

قال الصادق - علیه السلام -:
شکت المساجد الی الله تعالی الذین لا یشهدونها من جیرآنها فاوحی الله الیها و عزتی و جلالی لا قبلت لهم صلاة واحدة و لا اظهرن لهم فی الناس عدالة و لا نالتهم رحمتی ول جاورونی فی جنتی؛
مساجد، از همسایگان خود که در مسجد حاضر نمی شوند، به خداوند شکایت بردند. خداوند متعال به مساجد وحی فرمود: به عزت و جلالم سوگند که یک نماز آنان را قبول نخواهم کرد، در میان مردم عدالتی را از آنان آشکار نمی سازم، رحمت من شامل آنان نشود و از همسایگی من در بهشتم محروم خواهند بود.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 479)