فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1368 - احترام مسجد و ملاقات خداوند

قال علی - علیه السلام -:
من وقر مسجداً، لقی الله یوم یلقاه ضاحکاً مستبشراً و اعطاه کتابه بیمینه؛
کسی که حرمت مسجد را نگه داردت روز قیامت خداوند را با چهره ای خندان و شادمان ملاقات می کند و خداوند نامه اش (نامه اعمالش) را به دست راستش میدهد. (بحارالانوار، ج 84، ص 16)

1369 - علت احترام به مساجد

قال الصادق - علیه السلام -:
انما أمر لتعظیم المساجد لانها بیوت الله فی الارض؛
احترام به مساجد از آن رو است که خانه های خدا در روی زمین است.
(بحارالانوار، ج 84، ص 6)

1370 - فرشتگان و اهل مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان للمساجد اوتاداً الملائکة جلساوهم، اذا غابوا افتقدوهم، و ان مرضوا عادوهم، و ان کانو فی حاجة اعانوهم؛
مساجد را میخ هایی (مردانی که حضوری پیوسته در آن دارند) است که فرشتگان با آن همشنین هستند اگر روزی آنان را نبینند، سراغشان می روند و چون بیمار می شوند، از آنان عیادت می کنند و اگر در کارها نیازمند کمک باشند، آنان را یاری می دهند.
(بحارالانوار، ج 80، ص 373)