فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1367 - دلیل عشق مؤمن به مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من احب الله فلیحبنی و من احبنی فلیحب عترتی انی تارک فیکم الثقلین: کتاب الله و عترتی و من احب عترتی فلیحب القرآن و من احب القرآن فلیحب المساجد فانها افنیه الله و ابنیته اذن فی رفعها و بارک فیها، میمونة، میمون اهلها، مزینة مزین اهلها، محفوظة اهلها هم فی صلاتهم و الله فی حوائجهم هم فی مساجدهم و الله من ورائهم؛
کسی که خداوند متعال را دوست بدارد، بایستی مرا نیز دوست بدارد و هر که مرا دوست داشت باید خاندان مرا نیز دوست بدارد من در میان شما دو چیز گرانقدر: کتاب خدا و خاندانم را به جای گذاشته ام هر کس که عترتم رادوست داشته باشد، بایستی قرآن را نیز دوست داشته باشد دوستدار قرآن می بایستی دوستدار مساجد هم باشد؛ چرا که مساجد، محضر و خانه های خداوند است که خودش فرمان به برپایی آنها داده و آنها را مبارک گردانیده است مساجد، فرخنده و اهل آن نیز فرخنده اند مساجد و اهل آن هر دو آراسته و محفوظند اهل مسجد در حال نمازند و خداوند حوایج آنان را رفع می کند آنان در مسجدند و خداوند پشتیبان و یاور آن ها است.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 355)

1368 - احترام مسجد و ملاقات خداوند

قال علی - علیه السلام -:
من وقر مسجداً، لقی الله یوم یلقاه ضاحکاً مستبشراً و اعطاه کتابه بیمینه؛
کسی که حرمت مسجد را نگه داردت روز قیامت خداوند را با چهره ای خندان و شادمان ملاقات می کند و خداوند نامه اش (نامه اعمالش) را به دست راستش میدهد. (بحارالانوار، ج 84، ص 16)

1369 - علت احترام به مساجد

قال الصادق - علیه السلام -:
انما أمر لتعظیم المساجد لانها بیوت الله فی الارض؛
احترام به مساجد از آن رو است که خانه های خدا در روی زمین است.
(بحارالانوار، ج 84، ص 6)