فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1363 - مسجد غریب

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الغرباء فی الدنیا: قرآن فی جوف ظالم، و مسجد فی نادی قوم لا یصلی فیه، و مصحف فی بیت لا یقرء فیه و رجل صالح مع قوم سوء؛
در جهان چهار چیز غریب است:
1 - قرآن در سینه ستمگر.
2 - مسجد در جمع گروهی که در آن نماز نخوانند.
3 - قرآنی در خانه ای که آن را نخوانند.
4 - مرد پارسا در میان مردم بد.
(نهج الفصاحه، حدیث 2038)

1364 - مردگان و اهل مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما من یوم الا و ملک ینادی فی المقابر: من تغبطون؟ فیقولون: اهل المساجد، یصلون و لا نقدر، و یصومون و لا نقدر؛
همه روز در میان مردگان فرشته ای ندا در می دهد: نسبت به چه کسانی غبطه می خورید؟ آنها پاسخ می دهند: ما نسبت به اهل مساجد غبطه می خوریم، زیرا ایشان نماز می گزارند و روزه می گیرند و ما توان انجام آن را نداریم.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 363)

1365 - انسان مسجدی، الگو و نمونه جامعه

قال الصادق - علیه السلام -:
یا فضل! لا یأتی المسجد من کل قبیلة الا وافدها و من کل اهل بیت الا نجیبها. یا فضل! لا یرجع صاحب السمجد باقل من احدی ثلاث خصال: اما دعاء یدعو به یدخله الله به الجنة و اما دعاء یدعو به فیصرف الله عنه به بلاء الدنیا و اما اخ یستفیده فی الله؛
ای فضل! از هر جمعی تنها آنان که (در فضایل) از همه برترند و به منزله الگو برای گروه خود هستند به مسجد می آیند و از اهل خانه ای تنها برگزیدگان آن ها به مسجد می آیند. ای فضل! کسی که اهل مسجد است باز نمی گردد، مگر اینکه یکی از توفیقات زیر نصیب او خواهد شد: موفق به دعایی می شود که خداوند به برکت آن دعا او را به بهشت می برد، یا دعایی می کند که خداوند به سبب آن، بلای دنیا را از وی دور می کند و یا دوست و برادری پیدا می کند او را در رسیدن به اهداف الهی یاری می کند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 477)