فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1362 - عبور و مرور از مساجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لا تجعلوا المساجد طرقاً حتی تصلوا فیها رکعتین؛
مساجد را گذرگاه قرار ندهید، مگر آنکه هنگام عبور دو رکعت نماز در آن بخوانید.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 553)

1363 - مسجد غریب

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الغرباء فی الدنیا: قرآن فی جوف ظالم، و مسجد فی نادی قوم لا یصلی فیه، و مصحف فی بیت لا یقرء فیه و رجل صالح مع قوم سوء؛
در جهان چهار چیز غریب است:
1 - قرآن در سینه ستمگر.
2 - مسجد در جمع گروهی که در آن نماز نخوانند.
3 - قرآنی در خانه ای که آن را نخوانند.
4 - مرد پارسا در میان مردم بد.
(نهج الفصاحه، حدیث 2038)

1364 - مردگان و اهل مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما من یوم الا و ملک ینادی فی المقابر: من تغبطون؟ فیقولون: اهل المساجد، یصلون و لا نقدر، و یصومون و لا نقدر؛
همه روز در میان مردگان فرشته ای ندا در می دهد: نسبت به چه کسانی غبطه می خورید؟ آنها پاسخ می دهند: ما نسبت به اهل مساجد غبطه می خوریم، زیرا ایشان نماز می گزارند و روزه می گیرند و ما توان انجام آن را نداریم.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 363)