فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1361 - نجات اهل مسجد از بلاها

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا نزلت العاهات و الافات، عوفی، اهل المساجد؛
هنگامی که مشکلات و بلاها (برای اهل زمین) نازل می شود، اهل مساجد در امانند.
(مستدرک الوسائل ج 1، ص 226)

1362 - عبور و مرور از مساجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لا تجعلوا المساجد طرقاً حتی تصلوا فیها رکعتین؛
مساجد را گذرگاه قرار ندهید، مگر آنکه هنگام عبور دو رکعت نماز در آن بخوانید.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 553)

1363 - مسجد غریب

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
الغرباء فی الدنیا: قرآن فی جوف ظالم، و مسجد فی نادی قوم لا یصلی فیه، و مصحف فی بیت لا یقرء فیه و رجل صالح مع قوم سوء؛
در جهان چهار چیز غریب است:
1 - قرآن در سینه ستمگر.
2 - مسجد در جمع گروهی که در آن نماز نخوانند.
3 - قرآنی در خانه ای که آن را نخوانند.
4 - مرد پارسا در میان مردم بد.
(نهج الفصاحه، حدیث 2038)