فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1360 - تأثیر علاقه به مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
سبعة یظلهم الله تحت ظل عرشه یوم لا ظل الا ظلة: رجل قلبه معلق بالمساجد؛
هفت نفرند که خدا (روزی که سایه ای جز سایه او نیست) آنان در سایه عرش خود پناه می دهد: مردیکه به مسجد علاقه دارد (مسجد را رها نمیکند).
(نهج الفصاحه، ح 1731)

1361 - نجات اهل مسجد از بلاها

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا نزلت العاهات و الافات، عوفی، اهل المساجد؛
هنگامی که مشکلات و بلاها (برای اهل زمین) نازل می شود، اهل مساجد در امانند.
(مستدرک الوسائل ج 1، ص 226)

1362 - عبور و مرور از مساجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لا تجعلوا المساجد طرقاً حتی تصلوا فیها رکعتین؛
مساجد را گذرگاه قرار ندهید، مگر آنکه هنگام عبور دو رکعت نماز در آن بخوانید.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 553)