جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1359 - مسجد، زیارتگاه موحدان

حدیث قدسی:
قال الله - تبارک و تعالی - ان بیوتی فی الارض المساجد تضیی ء لاهل السماء کما تضیی ء النجوم لاهل الارض الا طوبی لمن کانت المساجد بیوته الا طوبی لعبد توضأ فی بیته ثم زارنی فی بیتی الا ان علی المزور کرامة الزائر، الا بشر المشائین فی الظلمات الی السماجد بالنور الساطع یوم القیامة؛
خداوند متعال می فرماید: خانه های من در زمین همانا مساجد است که برای اهل آسمان می درخشند آن گونه که ستارگان برای اهل زمین می درخشند خوشا به حال آنان که مساجد را خانه خود قرار داده اند! خوشا به حال بندهای که در خانه خود وضو می گیرد و مرا در خانه ام زیارت می کند! آگاه باشید که بر زیارت شونده لازم است که زائر خویش را بزرگ شمرده و به وی احسان نمایند کسانی را که در دل تاریکی شب به سوی مساجد گامی بر می دارند، به نوری درخشان در روز قیامت بشارت ده.
(وسائل الشیعه، ج 1، ص 268)

1360 - تأثیر علاقه به مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
سبعة یظلهم الله تحت ظل عرشه یوم لا ظل الا ظلة: رجل قلبه معلق بالمساجد؛
هفت نفرند که خدا (روزی که سایه ای جز سایه او نیست) آنان در سایه عرش خود پناه می دهد: مردیکه به مسجد علاقه دارد (مسجد را رها نمیکند).
(نهج الفصاحه، ح 1731)

1361 - نجات اهل مسجد از بلاها

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا نزلت العاهات و الافات، عوفی، اهل المساجد؛
هنگامی که مشکلات و بلاها (برای اهل زمین) نازل می شود، اهل مساجد در امانند.
(مستدرک الوسائل ج 1، ص 226)