فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1353 - مجلس پیامبران

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
المساجد مجالس الانبیاء؛
مساجد محل جلوس پیامبران است.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 363)

1354 - انگیزه حضور در مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من اتی السمجد لشی ء فهو حظه؛
هر کس به هر جهت که به مسجد آید، بهره اش همان است.
(سنن ابی داود، ج 1، ص 128)

1355 - اهمیت مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان الله تعالی جعل لی الارض مسجداً و ترابها طهوراً؛
خدای تعالی زمین را برای من (و امت من) مسجد و خاکش را پاک کننده قرار داده است.
(شهاب الاخبار، ص 369)