فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1348 - نماز همسایه مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لا صلاة لجار المسجد الا فی السمجد؛
نماز همسایه مسجد جز در مسجد پذیرفته نیست.
(میزان الحکمه، ج 4، ص 394)

1349 - بانیان مسجد و دوری از بلا

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان الله تعالی، اذا انزل عاهة من السماء علی اهل الارض صرفت من عمارالمساجد؛
خداوند وقتی مرضی را از آسمان بر مردم فرود آورد آن را از بانیان مساجد دور بگرداند.
(نهج الفصاحه، حدیث 682)

1350 - هشت فایده مسجد

قال الحسن بن علی - علیه السلام -:
من ادام الاختلاف الی المسجد اصاب احدی ثمان: ایة محکمة و اخاً مستفاداً و علماً مستطرفاً و رحمة منتظرة و کلمة تدله علی الهدی او ترده عن ردی و ترک الذنوب حیاء او خشیة؛
کسی که همواره به مسجد (برای اقامه نماز و غیره) رفت و آمد کند، یکی از این هشت فایده بر او برسد:
1 - استفاده از آیه روشنی از قرآن.
2 - یافتن رفیق نیک.
3 - فراگیری علم تازه.
4 - برخورداری از رحمتی که در انتظارش بود.
5 - شنیدن سخنی که راهنمای راه باشد.
6 - از انحراف در امان باشد.
7 - موجب ترک گناه از روی حیا شود.
8 - موجب ترک گناه بر اثر ترس گردد.
(تحف العقول، ص 258)