فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1346 - زن و مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا استأذنت امرأة احدکم الی المسجد فلا یمنعها؛
اگر زنتان اجازه رفتن به مسجد خواست مانع نشوید.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 446)

1347 - مسجدی و پاداش او

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
من کان القرآن حدیثه و المسجد بیته بنی الله بیتاً فی الجنة؛
هر کس کلامش قرآن و خانه اش مسجد باشد، خداوند منزلی در بهشت برای او بنا می کند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 481)

1348 - نماز همسایه مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
لا صلاة لجار المسجد الا فی السمجد؛
نماز همسایه مسجد جز در مسجد پذیرفته نیست.
(میزان الحکمه، ج 4، ص 394)