فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1344 - مساجد، خانه پارسایان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان المساجد بیوت المتقین، و من کانت المساجد بیوته فقد ختم الله له بالروح و الرحمة و الجواز علی الصراط الی الجنة؛
مساجد، خانه پارسایان است و هر کس مسجد خانه اش باشد (اوقات خود را در آن و به عبادت بگذارند) خداوند انجام کار او را رحمت و شادی قرار داده و اجازه عبور از صراط به سوی بهشت را به او خواهد داد.
(کنزالعمال، ج 7، ص 659، حدیث 20785)

1345 - مساجد، بازار آخرت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
المساجد سوق من السواق الاخرة، قراها المغفرة و تحفتها الجنة؛
مساجد، بازاری از بازارهای آخرت است که در آن بر سفره آمرزش می نشینند و هدیه آن بهشت است.
(بحارالانوار، ج 84، ص 4، مستدرک الوسائل، ج 1، ص 226)

1346 - زن و مسجد

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اذا استأذنت امرأة احدکم الی المسجد فلا یمنعها؛
اگر زنتان اجازه رفتن به مسجد خواست مانع نشوید.
(مستدرک الوسائل، ج 3، ص 446)