فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

115 - بنای مسجد بر پایه تقوا

لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه؛
آن مسجدی که از روز نخست بر پایه تقوا بنا شده، شایسته تر است که در آن به (عبادت نماز) بایستی.
(سوره توبه آیه 108)

احادیث:

الف) اهمیت و جایگاه مسجد

1340 - خانه پرهیزکاران

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
المسجد بیت کل تقی؛
مسجد خانه هر پرهیزگاری است.
(شهاب الاخبار، ص 23)