فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

112 - مساجد از آن خداست

و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً؛
و اینکه مساجد از آن خداست، پس هیچ کس را باخواندن نخوانید.
(سوره جن، آیه 17)

113 - تطهیر مساجد برای نمازگزاران

ان طهراً بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود؛
خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک و پاکیزده کنید.
(سوره بقره، آیه 125)

114 - زینت کردن هنگاه رفتن به مسجد

یا بنی ادم! خذوا زینتکم عند کل مسجد؛
ای فرزندان آدم! هنگام رفتن به مسجد خود را با زینت بیارایید.
(سوره اعراف، آیه 31)