فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

111 - مانع ذکر الهی در مسجد

و من اظلم من منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها؛
و چه کسی ظالمتر است از آن که از ذکر نام خدا در مساجد جلوگیری کند و برای خرابی آن تلاش نماید.
(سوره بقره آیه 114)

112 - مساجد از آن خداست

و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً؛
و اینکه مساجد از آن خداست، پس هیچ کس را باخواندن نخوانید.
(سوره جن، آیه 17)

113 - تطهیر مساجد برای نمازگزاران

ان طهراً بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود؛
خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک و پاکیزده کنید.
(سوره بقره، آیه 125)