فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

110 - مسجد ضرار

والذین اتخذوا مسجداً ضراراً و کفراً و تفریقاً بین المؤمنین و ارصاداً لمن حارب الله و رسوله من قبل و لیحفلن ان اردنا الاالحسنی و الله یشهد انهم لکاذبون؛
کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان (به مسلمانان) و (تقویت) کفر و تفرقه افکنی میان مؤمنان و کمینگاه برای کسی که از پیش با خدا و پیامبرش مبارزه کرده بود. آنها سوگند یاد می کنند جز: یکی (و خدمت) نظری نداشته ایم، اما خداوند گواهی می دهد که آن ها درغگو هستند.
(سوره توبه آیه 107)

111 - مانع ذکر الهی در مسجد

و من اظلم من منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها؛
و چه کسی ظالمتر است از آن که از ذکر نام خدا در مساجد جلوگیری کند و برای خرابی آن تلاش نماید.
(سوره بقره آیه 114)

112 - مساجد از آن خداست

و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً؛
و اینکه مساجد از آن خداست، پس هیچ کس را باخواندن نخوانید.
(سوره جن، آیه 17)