فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1334 - آداب ورود به نماز جمعه

قال علی - علیه السلام -:
لا بأس بان یتخطی الرجل یوم الجمعة الی مجلسه حیث کان فاذا خرج الامام فلا یتخطان احد رقاب الناس ولیجلس حیث یتیسر الا من جلس علی الابواب و منع الناس ان یمضوا الی السعة فلا حرمة ان یتخطاه؛
مانعی ندارد که نمازگزار روز جمعه به سمت جای خود در نماز گام بردارد، ولی وقتی امام برای خطبه خواندن آماده شد، کسی نباید بر سر و گردن مردم راه برود بلکه باید هر کجا که ممکن بود بنشیند مگر کسی که در کنار درهای ورودی نشسته باشد و وجود او در آنجا مانع ورود دیگران به قسمتهای خالی باشد که در این صورت اگر لگدمال شود حرمتی ندارد.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 94)

1335 - نظافت برای نماز جمعه

قال الصادق - علیه السلام -:
لیتزین احدکم یوم الجمعة یغتسل و یتطیب و یسرح لحیته و یلبس انظف ثیابه ولیتهیأ للجمعة ولیکن علیه فی ذلک الیوم السکینة و الوقار؛
باید هر یک از شما در روز جمعه خود را بیاراید (رعایت چهار نوع نظافت:)
1 - غسل کند.
2 - عطر بزند.
3 - ریش و موهای خود را شانه کند.
4 - پاکیزه ترین جامه هایش را بپوشد و برای نماز جمعه آماده شود، البته باید آرامش و وقار در رفتار او نمایان باشد.
(فروع کافی، ج 3، ص 417)

1336 - شیوه پیامبر (ص)

قال عن جابربن سمرة:
کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - لا یطیل الموعظة یوم الجمعة انما هن کلمات یسیرات؛
شیوه پیامبر خدا (ص) چنین بود که روز جمعه موعظه را طولانی نمی کرد، بلکه مواعظ او کلماتی اندک بودند.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 633)